ญวณทอดแห ท่ามวยไทย ที่ใช้ปัดลูกถีบเตะสอดขาพับคู่ต่อสู้

ญวณทอดแห ท่ามวยไทย ที่ใช้ปัดลูกถีบเตะสอดขาพับคู่ต่อสู้
ญวณทอดแห ท่ามวยไทย ที่ใช้ปัดลูกถีบเตะสอดขาพับคู่ต่อสู้

ญวณทอดแห ท่ามวยไทย ที่ใช้ปัดลูกถีบเตะสอดขาพับคู่ต่อสู้

“มวยไทย”  ศิลปะประจำชาติไทยที่คนไทยสืบทอดกันมาช้านานและเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะ โดยท่ามวยไทยนั้นสามารถใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเป็นอาวุธได้หมด การฝึกมวยไทยนั้นต้องใช้ความพยายามและอดทนต่อความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น และท่ามวยไทยนั้นมีหลากหลายท่าที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ศัตรูได้ไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับความชำนาญในท่านั้นๆ วันนี้เราขอนำเสนอท่าญวณทอดแห ใช้ปัดลูกถีบเตะสอดขาพับคู่ต่อสู้ ให้ทุกคนได้รู้จักไปติดตามกันเลย

มาทำความรู้จักกับท่ามวยไทย ญวณทอดแห

ญวณทอดแห เป็นท่ามวยไทย ที่ใช้แก้ไม้ถีบจากคู่ต่อสู้ โดยปัดให้เสียหลักแล้วก้าวออกข้าง และเตะสวนเข้าขาพับของคู่ต่อสู้ ท่านี้เป็นท่าที่แยกย่อยออกมาจากท่าแม่ไม้มวยไทย โดยเรียกท่าเหล่านี้ว่าท่าลูกไม้มวยไทย ที่มีลักษณะที่ละเอียดอ่อนมากมายหลายอย่าง ซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกจะต้องผ่านการฝึกหัดท่าแม่ไม้มวยไทยก่อน จึงจะฝึกท่าญวณทอดแหให้ดีได้

วิธีการใช้ท่ามวยไทยญวณทอดแห

การฝึกท่ามวยไทยพื้นฐาน ผู้ฝึกต้องทักษะเบื้องต้นของการเรียนแม่ไม้มวยไทยและท่ามวยไทย เพื่อนำไปสู่การมีทักษะในขั้นสูงต่อไป โดยมวยไทยนั้นแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายรุกและฝ่ายรับ โดยวิธีการใช้ท่าญวณทอดแห คือ ฝ่ายรุก ต้องเตรียมใช้เท้าซ้ายถีบจิกหรือถีบนำไปยังบริเวณท้องของฝ่ายรับ ในขณะที่ฝ่ายรับ จะต้องรีบก้าวเท้าขวาหลบออก จากวงนอกใช้มือซ้ายซดเท้าของฝ่ายรุก พร้อมทั้งจับข้อเท้าฝ่ายรุกแล้วใช้เท้าขวา เตะสอดใต้ขาพับฝ่ายรุกโดยเร็ว แล้วเบนตัวไปทางขวาทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าซ้าย