มวยไทย การไหว้ครู ท่ารำลึกพระแม่ธรณี 

มวยไทย การไหว้ครู ท่ารำลึกพระแม่ธรณี 

สำหรับนักกีฬามวยไทย สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องของการไหว้ครู หรือที่เราเรียกกันว่าท่าไหว้ครู กีฬามวยจะถือว่าเรื่องของการไหว้ครูนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และต้องมาเป็นอันดับ 1 ครูบาอาจารย์ถือเป็นสุดยอดผู้ประสาทวิชาให้กับเราทุกคน เราจึงห้ามพลาดในการขึ้นไหว้ครูก่อนการชกมวยแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าจะเป็นมวยสากลก็ตามแต่เราอาจจะไม่ได้ไหว้ครูเต็มรูปแบบแต่อย่างน้อยก็จะมีวิธี การไหว้ที่มุมเสาที่เราอยู่ รวมถึงการ ไหว้ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชาให้กับเราหรือโค้ชผู้ฝึกสอนแทนการไหว้ครูแบบเต็มรูปแบบ

ท่าแรกในการไหว้ครูโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมใช้ท่า รำลึกพระแม่ธรณี สำหรับท่านี้จะเริ่มต้นด้วยการนั่งคุกเข่า อยู่ในท่าเทพพนม แล้วทำการไหว้ลงไปกับพื้นเวทีมวย เมื่อไหว้เสร็จตอนที่เราทำการชักมือกลับมาที่ตนเอง ให้ทำการแบมือแล้วคล้ายกับทำเป็นอุ้งมือกอบโกยพระแม่ธรณีเข้าสู่อกของเรา เป็นการอุ้มเอาพระแม่ธรณีเข้ามาอยู่ไว้ในอก เป็นการบอกพระแม่ธรณีว่าครั้งนี้ลูกได้มาขอให้พระแม่ธรณีนั้น ช่วยให้พื้นดินนี้เป็นหลักปักฐานให้กับลูกต่อสู้ได้ชัยชนะในครั้งนี้ ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกับการไปสู้รบในสมัยก่อน ขวัญและกำลังใจดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

การไหว้ลักษณะแบบนี้ เราจะนิยมไหว้ทั้งสี่มุมเสา เพื่อเป็นการบอกพระแม่ธรณี การเคารพพระแม่ธรณีในทุกส่วนที่อยู่บนเวที ถ้าเราเปรียบเทียบไปอีกนัยหนึ่งก็เหมือนกับหมายความว่า เรากำลังสำรวจพื้นผิวของเวทีมวยทั้งหมดด้วยตัวของเราเอง นอกจากที่เราจะได้ทำการขอขมาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้ว เรายังได้ดูพื้นที่ในแต่ละมุมแต่ละจุด ว่ามีข้อด้อยข้อดีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เวทีมวยที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน บางมุมนั้นอาจจะมีจุดที่เป็นจุดด้อย เมื่อเหยียบเข้าไปแล้วหรือเมื่อสัมผัสเข้าไปแล้วอาจจะทำให้มีการลื่นหรือเกิดความไม่มั่นคงในบางจุด การไหว้ครูจึงเปรียบเสมือนการไล่เช็คพื้นที่บนเวทีแต่ละจุดด้วย ซึ่งถือว่าจะทำให้นักมวยแต่ละคนมีความมั่นใจในพื้นที่ของการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของกีฬามวย ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เริ่มต้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการมาศึกษาเรื่องราวมวยเพื่อการออกกำลังกาย แต่การรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย รู้แต่ละเรื่องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงจะได้เป็นประสบการณ์ของตนเองติดตัวไว้ตลอด

 

 

 

สมัคร sa gaming