มวยไทย การไหว้ครู ท่าช้างแยกปลอก 

มวยไทย การไหว้ครู ท่าช้างแยกปลอก 

ท่าช้างแยกปลอก สำหรับท่านี้จะเป็นท่าต่อเนื่องหรือเป็นท่าที่ใกล้เคียงกับลักษณะของท่าย่างสามขุมเป็นอย่างมาก จะมีความละม้ายคล้ายคลึงกันในเรื่องของท่วงท่าอย่างชัดเจน แต่ลักษณะของการเดินนั้นจะแตกต่างกันออกไป เมื่อเราได้ทำการเตรียมท่าที่เป็นลักษณะของท่าย่างสามขุม ลักษณะคือเราจะเดินไปทางด้านหน้าโดยทำการยกขาซ้ายตั้งฉากกับพื้น และทำการยกแขนขวาตั้งฉากกับลำตัวเป็นลักษณะของการตั้งค่าเตรียมการป้องกัน ส่วนมือซ้ายนั้นก็เตรียมที่จะทำการเข้าจู่โจมหรือโจมตีคู่ต่อสู้ หลังจากนั้นจะทำการเดินตะแคงข้างหรือเดินเฉียงไปทางด้านข้าง สลับฟันปลาไปมา เราจึงเรียกไหว้ครูในท่านี้รายชื่อที่ว่า ท่าช้างแยกปลอก 

ท่าช้างแยกปลอก ประโยชน์ที่จะได้รับจากท่านี้นั่นก็คือ เมื่อเราทำการไหว้ครูในท่านี้เราจะทแยงในการเดินไปตามพื้นที่ต่างๆ ตอนนี้บนเวทีทั้งหมดเราได้สำรวจมาครบทุกทิศทาง ด้วยการยืนด้วยขาเพียงแค่ข้างเดียว และการสำรวจพื้นที่ด้วยขาตัวเองแค่ข้างเดียวนั้นเราจะได้ประโยชน์หลักนั่นก็คือหาจุดที่เป็นจุดด้อย บางครั้งการยืนบนพื้นผิวด้วยขาเพียงข้างเดียวและเราเจอจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนเป็นแค่เล็กน้อยจะสังเกตได้ดีกว่าการยืนด้วยขาทั้งสองข้าง คราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละมุมหรือแต่ละจุดของเวทีนั้นจุดไหนที่มีปัญหาหรืออาจจะมีการลื่นในบางจุด เราจะได้ระวังตัวเอาไว้ ท่าช้างแยกปลอก จึงถือว่าเป็นท่าที่ได้ประโยชน์หลายทิศทางในการไหว้ครูในท่าเดียว ใครที่สามารถไหว้ครูในท่านี้ได้ถือว่ามีกำลังขาที่ดีไม่น้อย

ประโยชน์ของการไหว้ครูนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของการเคารพครูบาอาจารย์ ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งเราจะพบถึงประโยชน์มากมายที่เราได้รับ บางคนตั้งใจมาเรียนเรื่องการไหว้ครูเพียงอย่างเดียวเพื่อต้องการจะนำมาใช้ในการออกกำลังกาย บางคนทำการขึ้นซ้อมบนเวทีอย่างเต็มที่แล้วก็มาผ่อนคลายด้วยการไหว้ครูก็สามารถทำได้เช่นกัน หลังจากการเรียนชกมวยหรือขึ้นชกมวยอย่างเต็มที่ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่จำเป็น และวิธีเดียวที่จะทำให้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อประสบความสำเร็จและดีที่สุดนั่นคือเรื่องของการไหว้ครู ถ้าเราสังเกตให้ดีการไหว้ครูทุกท่วงท่าจะไม่ได้มีการหยุดนิ่งแต่จะมีการยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกจุด ยิ่งเราสามารถทำได้ดีและทำได้นานก็จะเกิดประโยชน์กับตัวผู้ทำเองทั้งหมด เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อย หรือดัดแปลงถ้าเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อย รับรองได้ว่าผู้ที่ร่ำเรียนเกี่ยวกับท่ามวยการไหว้ครูชนิดต่าง ๆ เกิดประโยชน์กับตนเองอย่างมหาศาลแน่นอน

 

 

เว็บบอล