แม่ไม้มวยไทย : ตาเถรค้ำฝัก 1 ในกระบวนท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

แม่ไม้มวยไทย : ตาเถรค้ำฝัก

ตาเถรค้ำฝัก 1 ในกระบวนท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

แม่ไม้มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ที่จะต้องผ่านการฝึกฝนเบื้องต้นในการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก และศิลปะการหลบหลีก นับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ต้องฝึกฝน ท่วงท่าให้เกิดความชำนาญเสียก่อน เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของมวยไทย โดยในวันนี้เรา ขอนำเสนอท่า “ตาเถรค้ำฝัก”

ตาเถรค้ำฝัก ท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยหลบหลีกหมัดคู่ต่อสู้

มวยไทยเป็นศิลปะของการต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้ได้จริง สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการต่อสู้และในการกีฬา ซึ่งศิลปะประเภทนี้มีตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษของชาติไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ตาเถรค้ำฝัก นั้นถือเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยที่เป็นหลักเบื้องต้นในการป้องกันหมัดคู่ต่อสู้ โดยใช้แขนเปิดขึ้นปัดหมัดที่ชกมาแล้วต่อยหมัดสวนที่ปลายคาง 

วิธีการใช้ท่าตาเถรค้ำฝัก

ในสมัยก่อนมวยไทยถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการออกรบทำสงครามและใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว ต่อมามวยไทยได้ถูกนำมาใช้ในการกีฬาที่หลายๆประเทศต่างให้ความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายรุกกับฝ่ายรับ ในท่าตาเถรค้ำฝักนั้น ฝ่ายรุกจะชกด้วยหมัดซ้ายตรงไปที่บริเวณใบหน้าฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันฝ่ายรับต้องรีบก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้าทางกึ่งขวาเข้าวงในของฝ่ายรุก แล้วใช้แขนขวางป้องกันหมัดซ้ายของฝ่ายรุกที่ชกมา แล้วปัดขึ้นให้พ้นตัว และงอเข่าซ้ายเล็กน้อย จากนั้นใช้หมัดซ้ายชกใต้คางของฝ่ายรุก