แม่ไม้มวยไทย : ท่าจระเข้ฟาดหาง 1 ในท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

แม่ไม้มวยไทย : ท่าจระเข้ฟาดหาง

ท่าจระเข้ฟาดหาง 1 ในท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของแม่ไม้มวยไทย เป็นคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวเฉพาะของคนไทย ที่ต่างชาติต่างให้ความสนใจและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ แม่ไม้มวยไทยนับเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำชาติไทย ในกระบวนท่ามวยไทยนั้น ก็มีหลากหลายท่า ในวันนี้เรา ขอนำเสนอท่า “จระเข้ฟาดหาง” 

จระเข้ฟาดหาง ท่าไม้ตาย ของแม่ไม้มวยไทย

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เป็นการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย มาประยุกต์เป็นอาวุธใช้ต่อสู้ ที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ จระเข้ฟาดหาง มีลักษณะการต่อสู้โดยใช้การเหวี่ยงแข้งให้สูงเข้าใส่บริเวณก้านคอคู่ต่อสู้ เป็นท่าที่ทำให้คู่ต่อสู้ ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวเราได้ และในขณะเดียวกัน ยังสามารถทำให้เราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ เรียกได้ว่า ท่าจระเข้ฟาดหาง เมื่อใช้จู่โจมคู่ต่อสู้ ก็อาจจะทำให้คู่ต่อสู้ตายหรือสลบในทันที เพราะเป็นท่าที่ผู้ต่อสู้ไม่สามารถหลบหลีกได้ทันที

วิธีการใช้ท่าจระเข้ฟาดหาง

ท่าแม่ไม้มวยไทย ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้กำราบศัตรูตั้งแต่สมัยโบราณ โดยทั่วไปมวยไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ท่าจระเข้ฟาดหาง ฝ่ายรุกจะเดินมวยเข้าชกฝ่ายรับด้วยหมัดขวาตรงสุดแรง จนตัวถลันเข้าไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันฝ่ายรับใช้การเหวี่ยงแข้ง พร้อมหมุนตัวกลับหลังด้านใดด้านหนึ่ง ที่ถนัดเมื่อหมุนกลับหลังแล้วโน้มตัวลงต่ำ พร้อมใช้ขาข้างที่ถนัด เหวี่ยงให้สูงเข้าใส่บริเวณก้านคอของฝ่ายรุก ซึ่งท่านี้ถือว่าเป็นท่าตอบโต้เร็ว ในระยะ 1 ศอก