แม่ไม้มวยไทย : ยกเขาพระสุเมรุ 1 ในท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

แม่ไม้มวยไทย : ยกเขาพระสุเมรุ

ยกเขาพระสุเมรุ 1 ในท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

มวยไทย ถือว่าเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างให้ความสนใจกันอย่างมาก เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ซึ่งการที่จะเก่งในการต่อสู้แบบมวยไทย ผู้ที่สนใจควรศึกษาและฝึกฝนท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐานก่อน โดยวันนี้เราขอเสนอท่า “ยกเขาพระสุเมรุ” 

ยกเขาพระสุเมรุ ท่วงท่าที่แม่ไม้มวยไทยที่น่าสนใจ

มวยไทย ต่างได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นกีฬาการต่อสู้ที่มีรูปแบบสวยงาม และแม่ไม้มวยไทยก็ยังเป็นศิลปะที่บรรพชนของคนไทยเป็นผู้คิดค้น ซึ่งมีหลากหลายท่าที่น่าสนใจ หนึ่งในก็คือท่ายกเขาพระสุเมรุ เป็นท่าที่ใช้รับหมัดตรงของคู่ต่อสู้ ในลักษณะก้มตัวเข้าวงใน ให้หมัดผ่านศีรษะไป แล้วชกเสยคางคู่ต่อสู้ 

วิธีใช้ท่ายกเขาพระสุเมรุ 

มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยที่สืบทอดมายาวนานและยังเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วมวยไทยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ซึ่งท่ายกเขาพระสุเมรุ นั้นฝ่ายรุกจะชกด้วยหมัดซ้ายตรง พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ส่วนฝ่ายรับจะรีบก้าวเท้าขวาพร้อมกับย่อตัวต่ำเข้าหาฝ่ายรุก แล้วงอเข่าขวา ขาซ้ายตึง ย่อตัวต่ำเอนไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาขวา พร้อมยืดเท้าขวายกตัวเป็นแหนบ พร้อมกับพุ่งหมัดชกขวาเสยใต้คางของฝ่ายรุก หน้าเงยดูคาง ของฝ่ายรุก แขนซ้ายกำบังอยู่ตรงหน้าเสมอคาง