แม่ไม้มวยไทย : หักงวงไอยรา 1 ในท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

แม่ไม้มวยไทย : หักงวงไอยรา

หักงวงไอยรา 1 ในท่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐาน

มวยไทยในปัจจุบันต่างได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือท่วงท่าก็ต้องเป็นที่น่าสนใจ โดยท่าแม่ไม้มวยไทยนั้นเป็นท่าพื้นฐานของมวยไทย หากใครต้องการที่จะฝึกฝนมวยไทยก็ต้องเรียนรู้ท่วงท่าเหล่านั้นก่อน ซึ่งท่วงท่ามวยไทยนั้นมีหลากหลาย โดยวันนี้เราขอนำเสนอท่า “หักงวงไอยรา” 

หักงวงไอยรา ท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยตัดกำลังคู่ต่อสู้

มวยไทยเป็นกีฬาที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ถือว่าเป็นกีฬาที่ต้องสู้กันเพื่อให้รู้ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ โดยท่าหักงวงไอยรานั้น เป็นท่าแม่ไม้มวยใช้แก้การเตะ ตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ ด้วยการใช้ศอกกระทุ้งเข้าที่โคนขา ซึ่งเป็นท่าที่อาจจะช่วยให้เราพลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายชนะได้

วิธีการใช้ท่าหักงวงไอยรา

มวยไทยถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งมวยไทยถูกแบ่งให้เป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายรุกและฝ่ายรับ โดยท่าหักงวงไอยรานั้น ฝ่ายรุกจะยกเท้าขวาเตะกราดไปยังชายโครงของฝ่ายรับ และงอแขนทั้ง ๒ บังอยู่ตรงหน้า ในส่วนของฝ่ายรับนั้นต้องรีบก้าวเท้าขวาเข้าหาฝ่ายรุกตรงหน้าจนเกือบประชิดตัว หันข้างตัวไปทางซ้าย เข่าขวางอ เท้าซ้ายเหยียดตรงทันใด เอามือซ้ายจับเท้าขวาของฝ่ายรุก และต้องพยายามยกขาฝ่ายรุกให้สูง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายรุกใช้ศอกถองมาที่ศีรษะ ถือว่าเป็นท่าที่ใช้ตัดกำลังคู่ต่อสู้ได้ดี